Pravilnik o znacima koje ucesnicima u saobracaju daje policijski sluzbenik

Pravilnik o saobracajnoj signalizaciji

Priručnik

Zakon o bezbednosti saobracaja na putevima

Literatura za teorijski ispit 1

Literatura za teoriijski ispit 2